სტენტი თუ შუნტირება? Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2019-03-08 10:14:02
View Count: 20644

სტენტი თუ შუნტირება?

მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კვლევის საბოლოო მონაცემებში, შედეგები უკეთესი იყო კორონარული არტერიის შუნტირების (CABG) შემთხვევაში, ვიდრე პერკუტანული კორონარული ინტერვენციის (PCI) შემთხვევაში.

სტენტი თუ შუნტირება?

SYNTAX-ის საცდელ ვერსიაში, მკვლევარებმა შეადარეს პერკუტანული კორონარული ინტერვენციის (PCI) და კორონარული არტერიის შუნტირების (CABG) შემთხვევები კორონარული არტერიების დაავადების მქონე პაციენტებში. მანამდე მოცემული 1 წლის შედეგები აჩვენებდნენ სიკვდილიანობის და მიოკარდიუმის ინფარქტის (MI) მსგავს სტატისტიკას ორივე პროცედურის შემთხვევაში, უფრო მეტ ინსულტის შემთხვევას კორონარული არტერიის შუნტირების (CABG) დროს და უფრო განმეორებად რევასკულარიზაციულ პროცედურას პერკუტანული კორონარული ინტერვენციის (PCI) შემთხვევაში. SYNTAX-ის მკვლევარები წარმოგვიდგენენ 5 წლიანი დაკვირვების შედეგებს.

1800 შემთხვევითი პრინციპით შერჩეული პაციენტიდან, კორონარული არტერიის შუნტირების (CABG) დაკვირვებისთვის განსაზღვრული პაციენტების 90%-მა და კორონარული ინტერვენციის (PCI) დაკვირვებისთვის განსაზღვრული პაციენტების 97%-მა გაიარა 5 წლიანი დაკვირვების პერიოდი. CABG შემთხვევაში წარუმატებლობის საერთო დონე იყო უფრო დაბალი 27% ვიდრე PCI-ის შემთხვევაში (37%; P<0.001). თუმცა, არც სიკვდილიანობის და არც ინსულტის მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა ჯგუფების მიხედვით. მიოკარდიუმის ინფარქტის მაჩვენებელი და განმეორებითი რევასკულარიზაციის დონე უფრო მაღალი იყო PCI შემთხვევაში, ვიდრე CABG (9.7% და 3.8%, 26% და 14%, შესაბამისად).სიკვდილიანობის დონე ჯგუფების მიხედვით უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდა. პაციენტებში SYNTAX-ით რაოდენობა შეადგენდა ≥33, სრული მაჩვენებელი იყო 27% CABG-ის შემთხვევაში და 44% PCI-ის შემთხვევაში.

პროფ. აიბეკის კომენტარი:

„ეს შედეგები ადასტურებენ და ავრცობენ წინა აღმოცენებს. წინა ანგარიშების მსგავსად, შედეგები კორონარული არტერიის შუნტირების (CABG) და პერკუტანული კორონარული ინტერვენციის (PCI) სტატისტიკა მსგავსია SYNTAX-ის ქულების მიხედვით, მაშინ როცა CABG შედეგები აღემატება სტატისტიკით. უფრო დიდხნიანი დაკვირვების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ CABG ჯობნის PCI საშუალო-რისკის მქონე ჯგუფზე დაყრდნობითაც. თუმცა, ეს დასკვნა შეიძლება გარკეულწილად წინააღმდეგობრივი იყოს, იმიტომ, რომ სარგებლობა მოტივირებული იყო განმეორებითი რევასკულარიზაციით და მიოკარდიუმის ინფარქტით. პაციენტების მიერ PCI-სთვის უპირატესობის მინიჭებაც მათ გადაწყვეტილებაზე მოახდენს გავლენას.“

ციტატები:
  1. Mohr FW et al. Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronary intervention in patients with three-vessel disease and left main coronary disease: 5-year follow-up of the randomized, clinical SYNTAX trial. Lancet 2013 Feb 23; 381:629. (http://goo.gl/611Etz)
  2. Taggart DP. CABG or stents in coronary artery disease: End of the debate? Lancet 2013 Feb 23; 381:605. (http://goo.gl/DupX6D).

This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 20644 times.


Comments

Loading...


Related Articles